PRIPRAVA MAPE ZA SPREJEMNI IZPIT ALUO

 

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje morajo kandidati pred likovnim sprejemnim izpitom oddati mapo, ki mora biti skrbno pripravljena z likovnimi deli kandidata. Mapa je prvi del sprejemnega izpiti. Z pozitivno ocenjeno mapa lahko pristopite k drugemu delu izpita.

Tečajniki morajo na tečaj prinesti svoje risbe in izdelke, ki izkazujejo kandidatovo likovno nadarjenost. Na tečaju bomo sestavili mapo, ki bo uspešno prestala pregled in vam odprla vrata k uspešnem sprejemu na željeno akademijo.

Cena: 100 EUR

TERMIN:

PETEK 28. MAJ 2021

: PRIPRAVA MAPE ZA SPREJEMNI IZPIT ALUO ob 16:00

 


ODDAJA MAPE 3. JUNIJ 2021

Kandidat, ki se prijavi na več smeri mora oddati mapo za vsako smer posebej. Na mapi mora kandidat navesti ime in priimek ter študijski program/študijsko smer za katero oddaja mapo. Pozitivno ocenjena mapa je pogoj za pripustitev kandidata k drugemu delu preizkusa nadarjenosti. Mapo oddajo na sedežu UL ALUO na Erjavčevi 23, Ljubljana.

 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  • oddelek za slikarstvo, smer slikarstvo, smer video in novi mediji
  • oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del
  • oddelek za kiparstvo
  • oddelek industrijsko oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje in smer unikatno oblikovanje
  • oddelek za oblikovanje vizualne komunikacije, smer ilustracija, smer fotografija in smer grafično oblikovanje
  •