intenzivne priprave na likovni sprejemni izpit / JESENSKE POČITNICE

intenzivne priprave na sprejemni izpit

Jesenske počitnice so namenjene kandidatom, ki imajo veselje do likovnega izobraževanja in se bodo morda v prihodnosti vpisali na fakulteto ali srednjo šolo likovne smeri.

Priporočamo pa jih kandidatom, ki bodo v zimskem času opravljali sprejemne na Srednji oblikovni šoli ali v juniju ter juliju na likovnih fakultetah. Tečaji, ki jih izvajamo med počitnicami so namenjeni vsem, ki so iz odaljenih krajev ali pa v času šole nimajo časa.

JESENSKE POČITNICE
26. oktober – 30. oktober 2015

Tečaji bodo potekali v dopoldanskem času od 9:00 pa do 10:30 ure, pol ure odmora in nato od 11:00 do 13:15. Tečaj poteka naslednje dneve: 26.10, 27.10., 28.10. in 29.10. 2015 vsak dan po 5 šolskih ur. Cena vključuje celoten material in je 240 EUR. Tečaji so namnejeni intenzivni pripravi na sprejemni izpit:

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Maribor

Naravoslovnotehniška fakulteta

Fakulteta za dizajn

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo: Likovna gimnazija

ZA PROSTI ČAS NUDIMO TEČAJE RISANJA IN SLIKANJA

Tečaji za biotehniška fakulteta in fakulteto za arhitekturo bodo potekali v popoldanskem času od 12:30 pa do 14:00 ure, pol ure odmora in nato od 14:30 do 16:45. Tečaj poteka naslednje dneve: 26.10, 27.10., 28.10. in 29.10. 2015 vsak dan po 5 šolskih ur. Cena vključuje celoten material in je 240 EUR.

Fakulteta za arhitekturo

Biotehniška fakulteta

Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

Fakulteta za dizajn

Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe. Termini za vse ostale fakultete so v maju in juniju 2016.