KONZULTACIJSKI TERMINI 2012

KONZULTACIJSKI TERMINI

ČE STE POZABILI?
Vsi, ki ste pri nas obiskovali tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. Konzultacije so namenjene pregledamu risb, ki ste jih narisali v vmesnem času. PROSIM, DA SE ZA KONZULTACIJSKI TERMIN PRIJAVITE PO ELEKTRONSKI POŠTI sola@art-tecaji.com PET DNI PRED NAVEDENIM DATUMOM!!!!

23. 5. 2012 OB 16:00 in 4. 6. 2012 OB 16:00
: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, vse smeri

25. 5. 2012 OB 16:00 in 7. 6. 2012 OB 18:30
: Fakulteta za arhitekturo, smer arhitekt

25. 5. 2012 OB 17:00 in 7. 6. 2012 OB 19:00
: Visoka šola za dizajn, smer notranja oprema

23. 5. 2012 OB 17:30 in 4. 6. 2012 OB 17:30
: Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo

23. 5. 2012 OB 17:00 in 4. 6. 2012 OB 17:00
: Pedagoška fakulteta, smer likovna pedagogika
: Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil
: Visoka šola za dizajn, smer tekstilije in oblačila
: Visoka šola za dizajn, smer vizualne komunikacije