KONZULTACIJSKI TERMINI

KONZULTACIJSKI TERMINI

ČE STE POZABILI?
Vsi, ki ste pri nas obiskovali tečaj priprave na likovni sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. Konzultacije so namenjene pregledu risb, ki ste jih narisali v vmesnem času. PROSIM, DA SE NA KONZULTACIJSKI TERMIN PRIJAVITE PO ELEKTRONSKI POŠTI sola@art-tecaji.com TRI DNI PRED NAVEDENIM DATUMOM!!!!

27. 5. 2015 OB 17:00 in 10. 6. 2015 OB 17:00
: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, vse smeri

28. 5. 2015 OB 17:00 in 11. 6. 2015 OB 17:00
: Fakulteta za arhitekturo, smer arhitekt

28. 5. 2015 OB 17:00 in 11. 6. 2013 OB 17:00
: Fakulteta za dizajn, smer notranja oprema

27. 5. 2015 OB 17:00 in 10. 6. 2013 OB 17:00
: Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo

28. 5. 2015 OB 18:00 in 10. 6. 2015 OB 18:00
: Pedagoška fakulteta, smer likovna pedagogika
: Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za oblikovanje
tekstilij in oblačil
: Fakulteta za dizajn, smer tekstilije in oblačila
: Fakulteta za dizajn, smer vizualne komunikacije