KOREKTURE 2011

Saj niste pozabili?
Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna.
O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe.

PROSIM, DA SE ZA KONZULTACIJSKI TERMIN PRIJAVITE PO ELEKTRONSKI POŠTI sola@art-tecaji.com PET DNI PRED NAVEDENIM DATUMOM!!!!

18.5.2011 OB 16:00 in 1.6.2011 OB 16:00
: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, vse smeri

31.5.2011 OB 18:30 in 7.6.2011 OB 18:30
: Fakulteta za arhitekturo, smer arhitekt

24.5.2011 OB 19:00 in 14.6.2011 OB 17:00
: Visoka šola za dizajn, smer notranja oprema

31.5.2011 OB 17:30 in 7.6.2011 OB 17:30
: Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo

25.5.2011 OB 17:00 in 2.6.2011 OB 17:00
: Pedagoška fakulteta, smer likovna pedagogika
: Naravoslovnotehniška fakulteta, oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil
: Visoka šola za dizajn, smer tekstilije in oblačila
: Visoka šola za dizajn, smer vizualne komunikacije