fbpx

041-516-760
sola@art-tecaji.com
NOVI TERMINI
VPIS V TEČAJ
DARILNI BON

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

   

 • oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, smer ilustracija, smer fotografija in smer grafično oblikovanje
 • oddelek industrijsko in unikatno oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje in smer unikatno oblikovanje
 • oddelek za slikarstvo, smer slikarstvo, smer video in novi mediji
 • oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del
 • oddelek za kiparstvo

 

TERMINI IN CENE VELJAJO ZA VSE SPODAJ NAVEDENA PROGRAME

 

Število tečajnikov: 7 oseb

TERMIN: enkrat na teden po tri šolske ure

Čas trajanja in cena:
 • KRATKI / 300 EUR, 7 tednov
 • SEMESTRSKI / 720 EUR, september – december ALI oktober – januar ALI januar – april ALI februar – maj
 • LETNI / 1200 EUR, september – maj ALI oktober – junij

MATERIAL za tečaj je v celoti vštet v ceno.

   

  V KRATKEM tečaju prejmete knjigo VEŠČINA RISANJA 1, avtor Tone Rački.

  V SEMESTRSKEM tečaju prejmete knjigo VEŠČINA RISANJA 1, avtor Tone Rački ter PUŠČICO z RADIRKO in dvema svičnikoma.

  V LETNEM tečaju prejmete knjigo VEŠČINA RISANJA 1 in VEŠČINA RISANJA 2 – ČLOVEŠKA FIGURA, avtor Tone Rački, PUŠČICO z RADIRKO in tremi svičniki.

 

MAPA
Kandidat, ki se prijavi na več smeri mora oddati mapo za vsako smer posebej. Na mapi mora kandidat navesti ime in priimek ter študijski program/študijsko smer za katero oddaja mapo. Pozitivno ocenjena mapa je pogoj za pripustitev kandidata k drugemu delu preizkusa nadarjenosti. Mapo oddajo na sedežu UL ALUO na Erjavčevi 23, Ljubljana.

NOVO
Če se kandidat, ki je opravil preizkus nadarjenosti in ni bil sprejet, v tekočem letu ponovno prijavi na isto študijsko smer, lahko ponavlja preizkus nadarjenosti zaradi izboljšanja ocene. Kandidat, ki želi ponavljati preizkus nadarjenosti, mora to sporočiti pisno v pristojni referat do izteka roka za prijavo. V primeru ponavljanja preizkusa nadarjenosti velja višja ocena.

 

INTENZIVNI TEČAJI V ČASU POČITNIC

JESENSKE POČITNIC

31. OKTOBER – 4. NOVEMBER 2022

 

ZIMSKE POČITNICE

30. JANUAR – 3. FEBRUAR 2023

ali

6. FEBRUAR – 10. FEBRUAR 2023

 

MAJSKE POČITNICE

27. APRIL – 30. APRIL 2023

 

Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe. Termina sta v maju in juniju 2023.

 

oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij, smer ilustracija, fotografijain grafično oblikovanje

smer grafično oblikovanje

Oblikovanje slikovnega znaka

Vaje za sposobnost likovne interpretacije in redukcije določenega motiva. Oblikovanje slikovnega in/ali besednega znaka na dani pojem.

Vizualizacija pojma

Vaje za izpopolnjevanje sposobnosti likovnega izražanja, oblikovanja vizualnega sporočila, obvladovanje likovno estetskih kakovosti, sposobnost likovne formulacije in redukcije. Določen pojem bomo interpretirali v tehniki kolaža iz razpoložljivega gradiva (npr.: časniki), nato isti pojem še v prostoročni črno-beli risbi (tuš, tempera, kreda, čopič, pero …).

Kompozicija in hierarhija elementov

Naloga zahteva od tečajnika domiselnost oblikovanja, likovno interpertacijo, razpoznavnost oblike in izvedbo.

Slikanje tihožitja

Vaje občutljivosti za barve in kompozicijo slikarskega prostora. Slikanje tihožitja in draperije.

Študijska risba figure v prostoru

Vaje za izpopolnjevanje sposobnosti opazovanja in risarske spretnosti. Z risbo kandidat nazorno predstavi figuro z upoštevanjem perspektive in vseh elementov, ki morajo biti med seboj usklajeni, in ustvari iluzijo prostornosti.

Priprava na razgovor s kandidatom

 

smer ilustracija

Vizualizacija pojma
Konceptualne ilustracija

Risanje ene ali serije ilustracij na dano likovno izhodišče.

Animiranka

Risanje animiranke. Spoznali bomo kako se animiranke lotimo, prostorski ključi, uporaba linije, gibanje …

Slikanje tihožitja
Študijska risba figure v prostoru
Priprava na razgovor s kandidatom

 

smer fotografija

Vizualizacija pojma
Študijska risba figure v prostoru
Serija fotografij na temo portret
Serija fotografij na temo dokument
Foto reportaža
Priprava na razgovor s kandidatom

 

KDAJ SO LETOS SPREJEMNI IZPITI
ODDAJA MAPE 7. JUNIJ 2022
sprejemni izpit
OD 28. JUNIJ DO 1. JULIJ 2022

 

oddelek industrijsko oblikovanje, smer industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje

smer industrijsko oblikovanje

Tridimenzionalni kompozicija

Vaje sposobnosti oblikovanja plastičnih teles in uskladitev posameznih elementov v skupno kompozicijo.

Oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov

Iz materialov, kot so letvice, žica, vrvica, cevi, bomo izdelali preprosto konstrukcijo. To so vaje likovne kompozicije, trdnosti konstrukcije, ekonomike gradnje in strukturne razgibanosti.

Inovativna rešitev znanega problema in zagovor rešitve

Predmet bomo na domiseln način uporabili, izkoristili njihove lastnosti in oblikovali novi predmet z jasno opredeljeno funkcijo. Projektno zamisel bomo prikazali tudi na skicah in predstavili s kratkim besedilom. Rešitve bomo iskali v materialih, za sestavljanje in razumevanje gradnje, za interpretacijo likovnega jezika, ekonomiko gradnje, strategijo izdelovanja in za konstrukcijsko logiko.

Študijska risba oblečene figure v prostoru

Vaje sposobnosti opazovanja in risarske spretnosti. Z risbo se predstavi figuro z upoštevanjem perspektive in vseh elementov, ki morajo biti med seboj usklajeni, in ustvari iluzijo prostornosti.

Priprava na razgovor s kandidatom

 

smer unikatno oblikovanje

Tridimenzionalni kompozicija
Modeliranje v glini

Namen naloge je preverjanje sposobnosti oblikovanja v materialu.

Oblikovanje konstrukcije iz različnih materialov
Študijska risba oblečene figure v prostoru
Priprava na razgovor s kandidatom

 

KDAJ SO LETOS SPREJEMNI IZPITI
ODDAJA MAPE 7. JUNIJ 2022
sprejemni izpit
OD 27. DO 29. JUNIJ 2022

 

oddelek za slikarstvo, smer slikarstvo

Risanje glave po živem modelu

Risanje glave s poudarkom na voluminoznosti glave kot celote z najnujnejšimi detajli, potrebnimi za poudarjanje karakterja človeškega lika – portreta. Cilj risanja je obravnavanje glave kot objekta s svojimi razsežnostmi v prostoru, notranjo konstrukcijo in karakternimi značilnostmi, vključno s tistimi deli telesa, ki so še zaobjeti v mejah formata.

Risanje oblečene figure

Risanje z upoštevanjem perspektivične in trodimenzionalne predstavitve figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Poudarjanje usklajenosti proporcev in prostorskih planov tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.

Risarsko – slikarska izvedba prosto izbrane kompozicije iz dane postavitve v prostoru

Vaje samostojnega izbiranja in izvedbe kompozicijskega motiva iz široko zastavljene prostorske postavitve, katerih namen je doseči izvirnost teženj v slikarstvu. Vaje za sposobnost odzivanja na novo situacijo, pripravljenost za sprejemanje, gibljivost in sposobnost preoblikovanja skozi proces presojanja in izbiranja.

 

KDAJ SO LETOS SPREJEMNI IZPITI
ODDAJA MAPE 7. JUNIJ 2022
sprejemni izpit
OD 4. DO 7. JULIJ 2022

 

oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del

Risanje oblečene figure v prostoru

Risanje z upoštevanjem perspektivične in trodimenzionalne predstavitve figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Poudarjanje usklajenosti proporcev in prostorskih planov tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.

Oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi

Pri nalogi oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi boste osvojili reliefno in perspektivično postavitev glave na osnovno ploskev v njenih karakteristično globinskih reduciranih volumnih. Reljef mora biti v razmerju in prostoru. Proporci so med seboj usklajeni z predlogo. Pri nalogi je potrebno uskladiti iluzijo polne plastičnosti kljub skrajšavam in reduciranim globinam.

Kopija predloge

Podana bo barvna predloga izbranega slikarskega dela v katerem boste zaznali več likovnih elementov. Pozornost bomo namenili ujemanju velikosti posameznih oblik in njihovih značajskih vrednosti, kontur ter barvnih tonov, ki bodo usklajeni z dano predlogo.

Barvni preizkus

Barva je nepogrešljiva sestavina vsakodnevnega dela restavratorja. Tako je barvni preizkus ključen. Iskali bomo ustrezen ton likovni predlogi po kvadratih.

 

KDAJ SO LETOS SPREJEMNI IZPITI
ODDAJA MAPE 7. JUNIJ 2022
sprejemni izpit
OD 27. DO 29. JUNIJ 2022

 

oddelek za kiparstvo

Modeliranje glave po živem modelu

Modeliranja portreta po modelu glave iz gline, pri čemer se bodo tečajniki seznanili z osnovami anatomije človeške glave, veliko pozornosti pa bo namenjeno natančnemu opazovanju prehodov oblik in lomljenja ploskev. Udeleženci tečaja bodo osvojili in se spoznali z različnimi načini modelacije in abstrakcije ter na koncu izdelali portret.

Konstruiranje prostorske kompozicije

Kandidat bo razvil sposobnost razvijanja lastnega projekta od skice do končnega izdelka. Srečali se boste s konstruiranjem prostora, predmetnostjo in kompozicijo.

Risanje po živem modelu

Risanje z upoštevanjem perspektivične in trodimenzionalne predstavitve figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Poudarjanje usklajenosti proporcev in prostorskih planov tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.

Priprava na razgovor s kandidatom

 

KDAJ SO LETOS SPREJEMNI IZPITI
ODDAJA MAPE 7. JUNIJ 2022
sprejemni izpit
OD 4. DO 7. JULIJ 2022

 

RAZPIS ZA TEČAJ

 

vpis v tečaj

Uporabljamo piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjim brskanjem po tem spletnem mestu privolite v njihovo nadaljnjo uporabo. O piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close